Nosaltres – Acadèmia Quality Kids

Nosaltres

A Quality ens esforcem per ser un referent de qualitat i excel·lència en la docència dels idiomes. Per aconseguir aquest objectiu, hem implantat un metodologia en cada franja d’edat, partint de la base que l’idioma s’aprèn parlant.

La llengua ens ajuda a expressar idees, sentiments, fer presentacions de treball, obres de teatre, entrevistes de feina, etc… El nostre “approach” és per tant un de comunicatiu.

Per aplicar el nostre mètode, tenim un equip format per professors nadius britànics i americans, d’una banda, i per experts en gramàtica i preparació d’exàmens oficials de l’altra.

 

Més informació sobre Quality Languages